Nastava na daljinu

Najvažnije informacije za učenike u vezi održavanja online nastave

 molimo učenike da prate raspored nastavnih sati na stranicama ministarstva

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored/3597

Adresa: Splitska 1, 23000 Zadar
Tel: 023 337708
Tel: 023 337332
Mob: 091 4709777
Mob: 091 3001733
E-mail: skola@posnova.hr